VODSTVO

PREDSEDNIK

RUDI STANONIK

PODPREDSEDNICA

ANJA KAUČIČ

NADZORNI ODBOR:

BOJAN UDOVČ

 

MARIJA KIRBIŠ 

 

ANDREAS KOCBEK