PRAVNE OSEBE

DONATORSKA POGODBA PODJETJA – donacija z 1% davčno olajšavo

Judo klub Železničar ima dodeljen status nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa, na podlagi katerega pravne osebe (podjetja, s.p.) lahko donirajo 1% obdavčenega prihodka klubu in tako uveljavljajo davčno olajšavo z znižanjem davčne osnove. Več o tem v 59. členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2-NPB14, olajšava za donacije)* http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4687# in v obrazcu:

 

DONATORSKA POGODBA- KLIK